*

"...Tác giả xem sự thực hành thiền như một phương pháp rèn luyện và thanh lọc tâm để có được sự bình an trong tâm hồn, sự sáng suốt định tĩnh trong cuộc sống, hầu cải thiện sức khỏe vật chất và tinh thần, nhưng cũng kông bỏ qua sự dấn thân trên hành trình tâm linh để đi đến sự giải thoát cuối cùng

328 trang. Bìa mỏng

Nhà xuất bản Hồng Đức (2022)

ISBN 978-604-351-007-2

Xem Sơ lược tiểu sử tác giả

Xem Lời Nói Đầu 

Xem chương VII: "Lợi ích sinh học của thiền"

***

Với sự đồng ý của tác giả, quý vị có thể xem Toàn bộ tác phẩm tại đây
Cái Đình© - 2022