Đào Quốc Bảo


Nostalgie

De lente is weer terug, nog steeds ben ik ver van mijn vaderla nd
De ijskoude lente-regen heeft zich verspreid door de stad
Alleen heb ik gewa ndeld la ngs het wilgenmeer
Mijn geest beklemd door mela ncholie.

***

De lente is weer terug, nog steeds ben ik ver van mijn vaderla nd
De ijskoude lenteregen heeft zich verspreid door de stad
Zwijgend luister ik naar de middagwind
Mijn geest beklemd door mela ncholie.

 

Đào Quốc Bảo
(Uit: Aangemeerd in Utrecht, Bijdragen van Vietnamese vluchtelingen – BMP, 2015)

Het proeftraject Aangemeerd In Utrecht, bijdragen van Vietnamese vluchtelingen is een onderdeel van het vluchtelingen oral history project Ongekend Bijzonder, de bijdragen van vluchtelingen aan de stad.

 


Cái Đình - 2018