Paul van Beem


Omvang illegale dierenhandel in Vietnam groter dan gedacht

De illegale stroperij en dierenhandel nemen een hoge vlucht in Vietnam, aldus de Wildlife Justice Commission. De in Den Haag gevestigde ngo spoort in een nieuw rapport de Vietnamese regering aan tot actie tegen de criminele netwerken in het land.

In een jaar tijd stuitten onderzoekers van de Wildlife Justice Commission (WJC) onder meer op neushoornhoorn en ivoor met een gezamenlijke marktwaarde van zo’n 45 miljoen euro. De WJC heeft zich ten doel gesteld overheden wereldwijd bij te staan in het opsporen van criminelen, zodat ze strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

Om overheden te informeren worden ‘Map of Facts’ opgesteld, die onder meer bewijs tegen individuele personen bevatten. In januari werd een eerste dossier overhandigd aan de Vietnamese regering, afgelopen maand volgde nummer twee. Ook Cites, de organisatie die internationale overeenkomsten over de internationale handel in plant- en diersoorten handhaaft, kreeg inzage in de gegevens.

Enkele undercoverfoto’s die de onderzoekers maakten tijdens meerdere bezoeken aan Vietnam.
Op de beelden is ivoor en neushoornhoorn te zien, en sieraden die hiervan worden gemaakt. Foto’s: Wildlife Justice Commission.

Knooppunt in de wereldwijde handel

Om het strafrechtelijk onderzoek niet in de wielen te rijden, heeft de WJC niet de volledige inhoud van de Map of Facts vrijgegeven voor het publiek, maar een aantal belangrijke bevindingen heeft ze wel naar buiten gebracht. Behalve de genoemde grote hoeveelheden neushoornhoorn en ivoor werden ook lichaamsdelen (zoals huiden) van tijgers met een waarde van ruim drie miljoen euro gevonden. In totaal gaat het volgens de onderzoekers om delen van vermoedelijk 907 olifanten, 573 neushoorns en 225 tijgers en van andere bedreigde diersoorten zoals schubdieren, beren, karetschildpadden en helmneushoornvogels. De Map of Facts zou belastend materiaal bevatten tegen 51 personen.

Knooppunt van de illegale dierenhandel in Vietnam is Nhi Khe, zo’n twintig kilometer ten zuiden van de hoofdstad Vietnam. Vooral in de omgeving van dit stadje werd onderzoek gedaan. De WJC concludeert dat de handel die via Nhi Khe loopt aanzienlijk groter is dan voorheen werd aangenomen, in het bijzonder die in tijgerproducten. “Het is duidelijk dat een aanzienlijk deel van de wereldwijde illegale handel in neushoornhoorn via Nhi Khe loopt”, aldus WJC-directeur Olivia Swaak-Goldman. Door het ontmantelen van het netwerk zal de mondiale verspreiding van hoorn zeker slinken.” 

 

Paul van Beem
Uit: National Geogrphic Nederland-België, 10/08/2016

 


Cái Đình - 2016