Aziatische Tijger


Ivoorhandel in Vietnam vindt op grote schaal plaats

De Wildlife Justice Commission (WJC) houdt in november een hoorzitting in Den Haag met Vietnam in het beklaagdenbankje. Ivoorhandel in Vietnam vindt op grote schaal plaats. Het is voor het eerst dat een land zich moet verantwoorden voor de speciaal opgerichte commissie, die transnationale handel in ivoor en dierproducten wil bestrijden.

Het vijfduizend pagina tellende dossier dat WJC heeft verzameld is vooral gericht op het Vietnamese dorpje Nhi Khe, op zo’n 20 kilometer afstand van hoofdstad Hanoi. Daar wordt openlijk in ivoor en dierproducten gehandeld. De bevindingen werden gepubliceerd in een ‘map of facts’.

Ambassade

De hoorzitting vindt op 14 en 15 november plaats in Den Haag. De Vietnamese ambassade zegt bezig te zijn met het dossier, maar nog geen uitnodiging te hebben ontvangen voor de zitting. Het land is tegen de hoorzitting omdat zoals ze zeggen het eigen onderzoek in gevaar brengt.

WJC heeft, soms ook undercover, bewijsmateriaal verzameld over een crimineel netwerk dat openlijk kan opereren in Nhi Khe. Hierbij werd het mogelijk geholpen door autoriteiten. Criminele organisaties verhandelen voor tientallen miljoenen euro’s grote hoeveelheden illegale ivoor van onder meer olifanten.

Ivoorhandel

De voortdurende Chinese honger naar ivoor wakkert de lucratieve stroperij aan. Daarnaast zijn ook de opkomst van rijst- koffie- en rubberplantages, de bouw van fabrieken en dammen en de aanleg van wegen funest voor de olifanten en de leefgebieden waarvan ze afhankelijk zijn.

Experts laken de Vietnamese regering die, ondanks loze beloften om de laatste olifanten van het land te beschermen, faalt en vooral toeziet hoe de olifantenpopulatie in gestaag tempo afneemt. Een olifant levert als gauw ruim 20.000 euro op.

In een nationaal park, in de provincie Dak Lak, probeert een beschermingscentrum voor olifanten een kudde dieren in leven te houden. Daar slagen ze echter niet goed in door een gebrek aan mensen en geld. Onder hun ogen worden de dikhuiden afgeslacht en van hun ivoor ontdaan. De verwachting is dat er binnenkort geen wilde olifanten meer zijn in Vietnam.

Bron: http://www.aziatischetijger.nl/2016/10/09/ivoorhandel-vietnam-vindt-op-grote-schaal-plaats/

 


Cái Đình - 2016