Sinh hoạt - Hòa Lan

|Ra mắt "Verborgen Veerkracht" |Ngày Quốc Hận 2018 tại Hòa Lan |Hội ngộ cùng thuyền trưởng tàu Neddrill 2 |Bữa cơm xã hội chùa Vạn Hạnh 01.10.17 |Đêm văn nghệ "Nói Với Người Du ca Banmê"
|Mang tranh vẽ nông dân đi HL |Lễ Tưởng Niệm Thuyền Nhân 2017 |Thỏ con Nijntje đã vĩnh viễn yên nghỉ |Nồi bánh chưng chùa Vạn Hạnh |Xem thêm những sinh hoạt trước