Sinh hoạt - Hòa Lan

|Bữa cơm xã hội chùa Vạn Hạnh 01.10.17 |Đêm văn nghệ "Nói Với Người Du ca Banmê" |Mang tranh vẽ nông dân đi HL |Lễ Tưởng Niệm Thuyền Nhân 2017 |Thỏ con Nijntje đã vĩnh viễn yên nghỉ
|Hội Tết chùa Vạn Hạnh 2017 |Nồi bánh chưng chùa Vạn Hạnh |Hạ cờ đỏ, dựng cờ vàng |Hội ngộ 35 năm tàu Antilla Bay |Xem thêm những sinh hoạt trước