Sách Cái Ðình
 
Những mảnh đời trôi

Câu chuyện giữa đường

Mùa đất thấp

Trao tặng đất trời

Dòng sông sữa mẹ

Vàng

Khi ta về

Mây Chó