Hội họa

| Triển lãm tranh của họa sĩ Hoàng Hà Tùng | Bức tranh Gà | "Thất hiền" của hội họa Việt Nam | Phan Cyril "Kongo" trên báo Forbes | Kongo - Ông Màu Sắc
| Nghệ thuật ảo giác | Nghệ sĩ Kongo Cyril Phan
| Hoàng Vinh
| Nam Vo | Thái Tăng An