Âm nhạc

| Tụng ca những phụ nữ yêu nước | Rap và Rap Việt Nam | Người lính trong nhạc Ng. V. Đông | Ếch và Báo: Dòng nhạc phản kháng... | Nguyễn Quyết Thắng - Thơ và Nhạc
| Đàn ca Tài tử Nam bộ | "Những ngày xưa thân ái" | Sến hay sang? | Nhạc trẻ trước năm 1975 | Nghe nhạc