Phạm Khắc Trí


Cuối đời vô định, xuân đến xuân đi, chút tình xuân muộn. Cầu chúc an vui cho nhau ở những ngày tháng còn lại  ̣ Trân trọng.
PKT 05/03/2018

Xuân Vãn

Trần Nhân Tông (1258-1308)

Niên thiếu hà tằng liễu sắc không
Nhất xuân tâm sự bách hoa trung
Như kim khám phá Đông Hoàng diện
Thiền bản bồ đoàn khán trụy hồng

Dịch nghĩa:

Xuân Vãn - Trần Nhân Tông

Thời trẻ đâu đã thấu hiểu lẽ sắc không như nhà Phật dạy, sắc chính là không (sắc tức thị không), không chính là sắc (không tức thị sắc)
Cho nên mỗi lần xuân đến là mỗi lần trong lòng không khỏi xao xuyến với muôn hoa khoe sắc hồng nở rộ khắp nơi
Bây giờ, tuổi già, mới biết được phần nào bộ mặt thực (chân diện mục) của Chúa Xuân
Giường thiền, gối cỏ, ngay dù lúc xuân đi, vẫn còn tình xuân muộn
Lẳng lặng ta ngồi
Vui ngắm sắc hồng phai!

Thơ dịch:

Xuân Muộn
PKT 05/03/2018

Thuở nhỏ đâu màng chuyện sắc không,
Mảng vui xao xuyến với xuân hồng.
Về già mới thấm tình xuân muộn,
Gối cỏ, giường thiền, ngắm sắc không!

Vâng

Thiếu thời đâu thấu lẽ đầy vơi
Xuân đến hoa vui rộ khắp nơi
Đến lúc xuân đi, ai đó nhỉ
Giường thiền, lẳng lặng, ngắm hoa rơi?

 

PKT 05/03/2018 Tri Khac Pham


Cái Đình - 2018