Cao Xuân Tứ


Với Huế

.

về đây cồn cát, dòng sông…
hai mùa soi bóng, một vòng kỷ niên.
về đây xì xịch máy thuyền:
đò đưa, áo tím là huyền thoại xưa…

tôi về lau hạt nước mưa
ngấn trên bia mộ, buổi trưa thần sầu.
tôi về lững thững qua cầu:
em ơi, đồng khánh vèo đâu mất rồi?

em cười, răng cắn khóe môi:
ông tây (áo gấm) đơ người trên ngai!
về đây, cơm hến, bia hơi…
lao xao lối xóm: mi ơi, mô về?

về, con trăng bụi cặp kè,
xó trời, góc biển chẳng hề hẹn nhau…
nằm nghe chuyện huế (tào lao)
một đêm trời đổ mưa sao trên đầu

.

Cao Xuân Tứ
(1997)


Cái Đình - 2018