Ngô Ɖình Thu Vân


Vào ngày

 

Óc mê mải mần tình trên vách
Gịot phê cà tí tách gõ thưa
Hồng hoa thoảng dậy hương xưa
Nhạt nhòa khói thuốc áo mơ chập chờn

Ngô Ɖình Thu Vân
15-6-2018


Cái Đình - 2018