Phạm Kim Luân


Tưởng niệm một thành phố

 

Hãy ngủ đi Sài Gòn
những con đường nhạt nắng
thanh thản dưới hàng me
mưa hoa vàng phố vắng
buổi tan trường bướm trắng
cặp sách thuở xôn xao
mắt môi thời hư ảo

gửi chút tình nương náu
về thành phố yêu thương
đã mờ trong trí tưởng

hãy ngủ đi Sái Gòn
mỉm miệng cười vui gượng
nhìn màu máu không nương
đỏ ngập đời phẳng lặng
những nẻo đường trống vắng
bởi dấu chấm oan khiên
trên dòng đời khập khiểng

đêm cuối cùng thức trắng
canh bạc sáng ba mươi
hai năm còn thua nặng

hãy ngủ đi Sài Gòn
đã mấy lần đưa tiển
vuốt mặt, chuyện phù du
xuôi tay đời dâu biển
cơn mê sầu miên viễn
trong cõi chết hôm qua
chôn giữa trời nắng hạ

hãy ngủ đi Sài Gòn
lời ru nào xa lạ
ta gọi em, Sài Gòn...
như gọi người yêu nhỏ
đêm buồn cuối tháng tư
nhớ Sài Gòn, mắt đỏ...

đời gian dối vây quanh
giành nén hương tưởng niệm
nhớ Sài Gòn mắt đỏ
đêm buồn cuối tháng tư


Sài gòn 30 tháng 4, 1977
Phạm Kim Luân

 

Direct link: http://www.caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/tuongniemmotthanhpho.htm


Cái Đình - 2021