Nguyễn Hoàn Nguyên


Trao tặng đất trời

.

Bé thơ

Bé thơ tinh nghịch
Bò trên mái ngói âm dương
Bắt cho bằng được tổ chim se sẻ
Tiếng con chim non kêu vàng trời nắng rực
Trái đất tỉnh hồn

*

Vẽ tranh trên giấy vàng mã

Vết lem luốc mở tay chào
Từng cơn ngôn ngữ đổ nhào phía sau
Yêu thương sinh tử hôm nào
Giấy vàng mã trổ lên màu như bông
Inte - hội nhập – gration
Nằm trên trang giấy  thong dong mỉm cười

*

Tre

Vời vợi giữa trời không
Rì rào cơn gió lộng
Ɖất chuyển động không ngừng
Măng đâm hình núi dựng

.

Nguyễn Hoàn Nguyên


Cái Đình - 2019