Phạm Kim Luân


Tóc xuân

.

Xưa ai chải tóc mùa Xuân
Trong vườn nắng đổ bâng khuâng hoa vàng
Nay xa mấy cõi mơ màng…
Lược gương còn đó, nụ vàng có hay?

.

Phạm Kim Luân

 

Direct link: http://www.caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/tocxuan.htm


Cái Đình - 2021