Nguyễn Hoàn Nguyên


Theo gió

.

Ta nằm nghe gió chuyển qua đêm
Đã chuyển xưa kia mấy độ rồi
Trời Đông, trời Tây, trời Đâu Xuất
Ta vẫn gối đầu trên đất quê

Hay ngỡ đang nằm trên đất quê
Cơn gió đông hàn buốt độ âm
Hơi nóng trời xưa miền nhiệt đới
Lặn vào huyết quản ngươc về tim

Trôi theo cơn gió thổi phương nam
Mây trắng làm sao ngăn lối đi
Chợt về trong tiếng chuông chùa cũ
Vọng thành sấm sét mở lòng ra

Hay ngỡ đang về bên tháp chuông
Ngó tìm trong những góc thâm u
Chỉ còn bóng dáng thời xưa cũ
Sấm sét bây giờ tiếng lặng thinh

Thiên nhiên vẫn bốn mùa năng gõ nhịp
Nguyên xuân nào lộ diện giữa con người
Trên miên viễn cõi trời Âu đất Á
Vẫn gối đầu nghe gió thổi bình sinh

Hay ngỡ đang nằm trên gió đông
Mây trắng dường như ngăn lối đi
Tìm hoài chưa thấy miền quê cũ
Chẳng thấy nguyên xuân lộ giữa người

.

Nguyễn Hoàn Nguyên


Cái Đình - 2017