Phạm Kim Luân


Tháng giêng xuân

.

Dòng suối tháng giêng
Một màu xanh ngát
Chim bướm tháng giêng
Chập chờn lá đổ
Mình anh tháng giêng
Ɖất lạ ngỡ-ngàng

.

Phạm Kim Luân
1979

 

Direct link: http://www.caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/thanggiengxuan.htm


Cái Đình - 2021