Phạm Khắc Trí


Sơn Phòng Mạn Hứng – Trần Nhân Tông

Sơn Phòng Mạn Hứng Kỳ 1 – Trần Nhân Tông 1258-1308

Thùy phược cánh tương cầu giải thoát
Bất phàm hà tất mịch thần tiên
Viên nhàn mã quyện nhân ưng lão
Y cựu vân trang nhất tháp thiền

Dịch nghĩa:
Ai trói buộc mình đâu mà mưu cầu giải thoát
Người đã bất phàm hà tất phải đi kiếm thần tiên
Đàn vượn nhởn nhơ, ngựa già kêu mệt, thân đã chịu lão
Thì vẫn còn đó chờ ta, trong am mây xưa, một chiếc giường thiền

Thơ dịch:
Ai trói buộc đâu mà cầu giải thoát
Lòng đã thoát phàm hà tất tìm Tiên
Vượn nhàn, ngựa mỏi, thân lão
Chốn cũ am mây một chiếc giường thiền.

 

***

 

Sơn Phòng Mạn Hứng Kỳ 2 – Trần Nhân Tông 1258-1308

Thị phi niệm trục triêu hoa lạc
Danh lợi tâm tùy dạ vũ hàn
Hoa tận vũ tình sơn tịch tịch
Nhất thanh đề điểu hựu xuân tàn

Dịch nghĩa:
Ý niệm phải quấy đã buông bỏ được theo hoa sáng rơi rụng
Lòng hám danh lợi đã nguội lanh rồi sau cơn mưa đêm
Hoa đã rụng hết, mưa đã ngưng hẳn, núi non tịch mịch vắng lặng
Một tiếng chim kêu trong không báo hiệu xuân tàn

Thơ dịch:
Sáng ngắm hoa rơi thị phi rũ bỏ
Đêm nghe mưa lạnh danh lợi mà chi
Hoa tàn mưa tạnh núi vắng
Một tiếng chim kêu xuân đến rồi đi.

Đầu Xuân, cuối đời thương khó, đọc thơ Tiền Nhân, chịu ơn, ý xưa lời nay, trải lòng đôi dòng tản mạn Tâm thành cầu chúc thân quen và các con cháu trong nhà luôn được an nhiên vui hưởng phước trời.

 

PKT 02/03/2018 Tri Khac Pham


Cái Đình - 2018