Phạm Khắc Trí


Cư Trần Lạc Đạo

Trần Nhân Tông  (1258 - 1308)
(Tác giả là một bậc anh quân đời nhà Trần và là Sư Tổ sáng lập Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử)

Cư trần lạc đạo thả tùy duyên
Cơ tắc xan hề khốn tắc miên
Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền

*

Cảm dịch:

Sống Đời Vui Đạo

PKT - Mây Tần

Sống trong cõi trần này, hãy tùy duyên mà vui với đạo
Đói thì hãy ăn, mệt thì hãy đi ngủ
Báu vật đã có ở trong nhà rồi, chớ bận tâm đi tìm kiếm ở nơi khác nữa
Đối diện với ngoại cảnh đổi thay, mà vẫn giữ được cái tâm lành không đổi, thì đâu cần cậy chi đến thiền

*

Sống Đời Vui Đạo

PKT  - Mây Tần

Sống đời vui đạo hãy tùy duyên,
Ăn ngủ thuận theo lẽ tự nhiên.
Phật ở trong tâm, đâu kiếm nữa,
An nhiên tự tại, hỏi chi thiền.

 

Lời Thêm:
Tôi đã chỉ hiểu giản dị chuyện buồn vui vẫn là do trời định. Nếu buồn, nếu bằng mọi cách đã không thể tránh được và nếu đã cố gắng tận sức mà vẫn không thể đổi buồn thành vui được, thì hãy sống theo tạo hoá an bài với một tấm lòng lành trời cho mà an nhiên chấp nhận, biết đâu. Vâng, biết đâu?  

.

Tri Khac Pham
07/02/2019

Phamid1934@gmail.com


Cái Đình - 2019