nguyễn như mÂy


nửa trái tim đêm

.

đêm, tôi im lặng như tờ
nghe bao lá cỏ đón giờ sương khuya
nghe đâu trong bước ai về
thời gian lắng xuống bên lề phố hoang
rồi nghe mình chợt bàng hoàng
khi nhìn thấy nửa vàng trăng lạnh buồn
- biết tìm đâu chút tình thương
để đêm nay quá giang đường trần gian ?
biết tìm đâu gói hành trang
để chia nửa mảnh áo hoang đời mình ?
cho con chim lạc trời đêm
ngủ quên trong nửa trái tim bụi đời ?
đêm, khi nằm giữa đất - trời
nghe chuông chùa biết là tôi đang về ...

.

café Ks. Continental,
Sài Gòn
1973

nguyễn như mÂy

(Tranh: trái tim đêm Noel, nguyn như mÂy)

 

Direct link: http://www.caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/nuatraitimdem.htm


Cái Đình - 2021