Chân Thường


Nhân xem bức ảnh

 

Bé thơ ơi,
Sao lạc loài, sao khốn khổ?
Thế giới nầy lạnh lùng đến thế sao?
Mỹ từ vị tha, bác ái, lòng nhân
Chạm thân em đã tan tành, vỡ vụn
Em oằn người dưới độc ác vô tâm
Tôi ngộp thở nhìn em - bất lực!
Ngôn ngữ nào của nhân gian?
Thét giùm em niềm uất hận
Bé thơ ơi,
Thế giới nầy không có chỗ cho em

.

Chân Thường


Cái Đình - 2018