Cao Xuân Tứ


Mùa thu mơ xứ

 

chân nhỏ long đong chim trời kiếp kiếp xanh xao
nỗi vui xa muộn đá phai lời
mi mắt cong vướng dây chiều ngủ lại
vàng cây vàng cả miền tôi

bướm tàn bỏ đi không hút nhụy
hoa đốm đen mãi nhắc tên người
gió diều cao mịn và đếm lá xôn xao
gầy tháng nhớ cho bầy cây ngủ lại

lời hứa xưa thoát về trên khuy áo
làn môi khơi mấp máy lấp tên người
đêm sáng sao đêm ngả ngớt giấc ngây
nỗi ve vuốt bay mãi tìm chỗ đậu

này cỏ gai ơi ngõ trời đau mắt khóc
đan cho tôi móng tay rách rưới kẻ chân mày

dù cuộc đời bỏ qua chưa hái nhựa
và không gian theo xanh lơ nhả lụa
nhớ trở về cho thơm mùa chim biền biệt
người yêu ru giấc mạ lúa mướt tóc mời.

.

Cao Xuân Tứ
(Tập san VĂN 1966)


Cái Đình - 2018