nguyễn thanh khiết


Mưa chiều tháng tư

.

Chỉ là cơn mưa chiều qua thành phố
Sao lại làm ướt sũng một tháng tư
tiếng sấm gầm xa nghe như súng nổ
một mình ta ngồi ngó cuối tháng tư

Nhớ chiều Sài Gòn lên cơn hấp hối
người ngựa tan hàng bỏ nước ra đi
tàu nhổ neo rồi còn vang tiếng gọi
gọi nước mắt đầy xuống bến chia ly

Sài Gòn tan tành trong cơn bão dữ
áo trận giày đinh vất bỏ bên đường
hỡi những chiến binh ôm nhau tự tử
hồn đau xưa có nhớ một chiến trường?

Ơi thuyền ghe chết chìm năm tháng đó
neo đậu nơi nào dưới đáy biển sâu
bao nhiêu xương rã hồn còn theo gió
ghé lại bến nào mỗi tháng tư đau

Phải chăng người quen nay già quá đỗi
phải chăng biển đời vội hóa nương dâu
lớp hưng phế phủ mấy tầng sương khói
nên tháng tư như nước chảy qua cầu

Nương gậy đứng nhìn, Sài Gòn trong mưa
ta gọi từng cái nhớ thập thò qua
gió thổi hận xưa bay vào khung cửa
tháng tư mưa chiều khóc một mình ta

.

nguyễn thanh khiết
27-04-2020

 

Direct link: http://www.caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/muachieuthangtu.htm


Cái Đình - 2021