hn


LV Từ những,

HXH mờ sương nơi
Có mưa phùn gió rít lời cáo chung

Lời định mệnh nát cuộc chơi
Đồi cù hỡi vết chân rơi phương nào
Còn thông reo gió rì rào
Những lời thề vẳng năm nào ly hương
Đi là xa lắc núi rừng
Chập chùng sương gió như vừng... phai tan
Từ đi đã mất non ngàn
Là nghe núi lở đá mòn dặm xa
Đi là trả nghĩa giang hồ
Là nghe thăm thẳm núi đồi vọng nơi...
Nhặt mùa lá rụng nằm ngơi
Để đời cây chết trối lời thở than!
Từ nghe vắng cổng Tam Quan
Đường thiên lý để quan san ngậm ngùi
Về đâu nữa quê hương tôi
Ra đi cũng dĩ lỡ rồi ra đi
Chia ly trăm hướng chia đi
Chia tay từ những biển dâu sơn hà
ĐL ơi! mới năm ba...
LV nhớ bước di hành... ba sinh

.

hn


Cái Đình - 2019