nguyễn như mÂy


k h ô n g  đ ề  v ớ i  h o a  d ạ i

.

hằng ngày, tôi chọn cho mình
một bông hoa dại mọc bên lề đường
để làm người bạn bình thường
vì tôi chẳng có chi hơn mọi người
- có chăng là một nụ cười
khi nhìn hoa dại nở - rồi tàn phai !
- cũng như tôi sẽ có ngày
ngủ trong hoa cỏ dại ngoài hư vô ...

hằng ngày, như đã bao giờ
tôi tìm chỗ vắng vẻ ngồi mình tôi
- một mình tôi ! một mình thôi !
với ly rượu đã uống từ ngàn năm
với hoa cỏ dại âm thầm
mặc bao mưa gió vẫn đang mỉm cười
- cười tôi ngày tháng rong chơi
ngủ quên sương khói giữa trời khói sương
- cười tôi chờ một hồi chuông
cửa từ-bi nhắc nhở đường từ-bi ...

hằng ngày, trước lúc ra về
tôi nhìn gợn sóng thầm thì trên sông
ngàn năm rồi vẫn bềnh bồng
cành hoa dại chẳng hề mong quay về ...

.

café ks. Majestic,
Sài Gòn
12, 1972
nguyễn như mÂy

 

Direct link: http://www.caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/khongdevoihoadai.htm


Cái Đình - 2021