Phạm Kim Luân


Khi ngày phai bóng xế

.

Còn mãi trong ta một ngỡ ngàng
Khi ngày phai, bóng xế, chiều tan
Ta rơi, ta rớt, ta cơ khổ
Em có ngậm ngùi sợi tóc bay
Hay còn nằm mộng nửa hồn say
vớt vầng trăng chết trên hồ cũ
mai táng cùng ta-với-nỗi-buồn?

 

Phạm Kim Luân

 

Direct link: http://www.caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/khingayphai.htm


Cái Đình - 2021