Cao Xuân Tứ


Hai ngày với Phố Cổ

mái nhà cong. âm dương: ngói
mưa. ông trăng đi ngủ. chật vòm trời
nhỡ độ. chui vào người... chút nhá.
nghiêng đầu. mưa lệch. nhạt đường ngôi...

hôm qua váy ngắn. vi vu gió
tóc dài. đuôi ngựa quất mặt trời.
nắng rắc lửa. gió hắt hơi. ngõ
lăn lóc lá. đi về phố cổ mảnh tường: tôi.

 

cao xuân tứ
(1997) 

 


Cái Đình - 2019