Phạm Khắc Trí


Hoàng Hạc Lâu

Thôi Hiệu  (? - 756)


Cảm ý: Lầu Hạc Vàng

PKT 23/01/2018

Người xưa đã cỡi  hạc vàng bay đi mất 
Nơi  này chỉ còn trơ lại một ngôi lầu vắng
Hạc vàng một lần bay đi là không trở lại
Mây trắng bồng bềnh thiên cổ nổi trôi
Dưới bến Hán Dương, trời quang mây tạnh, bờ cây lung linh soi nước
Ngoài xa, trên cồn Anh Vũ, cỏ hương lê thê, rậm rạp ngút ngàn 
Trời sắp tối rồi, quê nhà giờ đâu 
Khói sóng trên sông khôn khỏi trạnh buồn

***

Hạc Xưa Hoài Cảm

PKT 23/01/2018

Người xưa cỡi hạc đi đâu nhỉ,
Bỏ lại lầu thơ đứng đợi chờ.
Mấy thuở hạc vàng bay trở lại,
Ngàn năm mây trắng nổi ngu ngơ.
Hán Dương bến vắng cây đùa nắng,
Anh Vũ cồn hoang cỏ lấn bờ.
Chiều xuống không nhà nơi đất khách,
Buồn ơi khói sóng khóc bơ vơ.

.

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

 

 

 


Cái Đình - 2018