Nguyễn Hoàn Nguyên


Gặp Em Vô Thường

gặp em
thấy lá trên rừng
chiêm bao thấy mộng
tỉnh bừng thấy mơ
thơ thành ra thẩn vô bờ
nhạc thành ra điệu
ban sơ thì thầm
gặp em
xướng bổng ca trầm
nỗi đau thái cổ
thư cầm hôm nay
gặp em
sương tuyết hình hài
gặp bên tây
giã biệt ngày bên đông
gặp em
đất khoác nâu sòng
gặp em
trời cũng dốc lòng đi tu
gặp em
rơi cõi mịt mù
nằm ôm đất
lại nhớ thu chuyển mùa (?)

.

Nguyễn Hoàn Nguyên


Cái Đình - 2018