Nguyễn Hoàn Nguyên


Ɖón Xuân

.

Chiều Ɖông

Ngõ sau cổng trước chiều hôm
Bình sinh đảo lộn giữa hồn trắng mây
Tuyết in vóc mẹ hao gầy
Gió nam phương giục rừng cây đổi mùa

.

Cảm Xuân

Treo cao áo mộng giữa ngày
Mở tung cửa ngắm cõi ngoài mênh mông
Chiều xua cây ngã về không
Em ơi trời đất một lòng hay chưa

.

Ɖón Xuân

Mùa đông em hái cành đào
Ɖem trời với đất cặm vào hư không
Giữa phòng ấm một nhành bông
Giữa lòng em ấm một vòng tử sinh

.

Nguyễn Hoàn Nguyên


Cái Đình - 2018