nguyễn như mÂy


đ ê m
c h i a t a y
C a t h e r i n e

 

khuất sâu bên kia ngày tháng
đường Em đi thiếu thu vàng
chuyến bay sẽ thành dĩ vãng
chỉ còn tay vẫy tham lam

anh ngồi bên Em, và rượu
quán khuya sâu thẳm bao la
hành trang của Em đã sẵn
(anh phải sẵn lòng chia xa !)

quê Em trời tây lạnh giá
con chim trốn tuyết chưa về
quê anh chiến tranh tàn phá
Em thương, không nỡ bỏ đi

chỉ vậy mà mình thành bạn
sẻ chia từng ổ bánh mì
để rồi năm cùng tháng tận
Em đi; Em phải quay về...

*

chưa gì mà Em đã khóc !
va-ly nước mắt lạnh không ?
chuyến bay nửa đêm cô độc
đưa Em xa cách ngàn trùng...


*

nguyễn như mÂy

với Catherine ...
phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn
đêm 17.9.1972

_______

(*) Tranh minh họa: Ɖêm - nguyễn như mÂy

 

Direct link: http://www.caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/demchiataycatherine.htm


Cái Đình - 2021