Cao Xuân Tứ


Đầm Dơi

.

rắc thêm cọng lá răm
chưa đã ghiền đuôi mắt
gió trưa nào đi lạc
vừa mát đôi cánh chuồn
gánh sông tiền sông hậu
tưới bùn tận đầm dơi
vượt rừng tràm rừng đước
đuôi tôm nhột lá dừa
quyện vào trong mớ tóc
quê hương là hoang tưởng
trên vạt áo bà ba
đây miền mắm thăng hoa
trên lưng người goá phụ
năm mươi vẫn còn xuân
nơi vừa bỏng gót chân
miền chưa xanh trí nhớ
nhú lên một tình cờ
nóc giáo đường tân đức
mang tin lành ơn chúa
thấm đất mỡ cà mau
boong boong tiếng chuông ngân
cựa mình rên chú dế
vì sao đêm quì lễ
rát tôi lời thánh ca.

.

Cao Xuân Tứ


Cái Đình - 2019