Cao Xuân Tứ


Cỏ yêu

cỏ yêu ơi có về nghe tim cháy
lời cao xa lời của mộng trăm sao
ướp cho nhiều giọng mát gửi mây cao
cho gió nhỏ mướt tóc đời óng ả

cỏ kết chiều đá ngọc
cỏ say nhòa máng tóc
rồi theo tôi lân la sớm tối
thắp đèn cây sao chói rừng dao cắt
xin đừng nhắc lối hẻm thiên đường
vì tình chỉ về trong đêm trầm mặc
và cỏ đan áo cho người cuối đêm

cỏ yêu ơi – hẹn đồi thu hay đồi xuân
rừng sao thềm rêu đã mọc
hương mây quê hương say mềm khuôn mặt
dấu tích sao mai chìm trong ngõ tối sao hôm
và cỏ đan áo cho người cuối đêm

.

Cao Xuân Tứ
(Tập san VĂN 1966)


Cái Đình - 2019