Nguyễn Hoàn Nguyên


Cho bé thơ bên nhà

Nhân xem bức ảnh và cảm thán bài thơ “Thương Quá Bé Ơi” của phamphanlang

***

Lời cho em rất chập chùng
Mắt em còn mở giữa vùng tinh anh?
Mùa xuân thảm cỏ còn xanh?
Bàn chân em dẫm có lành lặn không?
Tôi đang đứng giữa mùa đông
Hay cùng em đứng giữa dòng hiện sinh
Nhìn em nhân dáng tượng hình
Nhìn em trong cuộc hành trình đơn sơ
Dường như có một bến bờ
Dẫu tôi có biết vẫn nhờ em đưa
Thơ nào chất chở cho vừa
Nỗi câm lặng của một mùa đau thương
Trơ xương em vẫn lạ thường
Nghe em gọi giữa miên trường quê hương

.

Nguyễn Hoàn Nguyên


Cái Đình - 2018