Phạm Khắc Trí


.

.

Đầu Xuân gối cỏ mạn phép tiếp chuyển một Cảnh Xuân của Tiền Nhân để lại cho con cháu từ bao đời.
Cầu chúc thân quen, trong mọi hoàn cảnh, xuân tâm an nhiên vui hưởng lộc trời. PKT 25/02/2019

.

.


  
Xuân Cảnh

Trần Nhân Tông (1258 - 1308)

Dương liễu hoa thâm điểu ngữ trì
Họa đường thiềm ảnh mộ vân phi
Khách lai bất vấn nhân gian sự
Cộng ỷ lan can khán thúy vi

Cảm Dịch: Cảnh Xuân

Chim hót nhởn nha trong bụi hoa dương liễu rậm / Mây chiều in bóng bay qua mái họa đường / 
Khách vào không hỏi chuyện thế tục / Cùng dựa lan can ngắm trời xanh bao la vây quanh.

Cảnh Xuân

PKT - Mây Tần

Chim hót chào xuân ngoài rặng liễu,
Mây chiều rợp bóng mái thiền hoa.
Khách vào bỏ lại chuyện đời nhiễu,
Lặng ngắm trời xanh một cõi ta. 

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com


Cái Đình - 2019