Nguyễn Xuân Lộc


Cảm ơn Hồng Kông

.

Những chiếc ô dù hoá thành biểu tượng
Giữa biển người như sóng triều dâng
Thách thức cả xe tăng, đại bác...
Thế giới nghiêng mình trước một Hồng Kông.
Không ai gọi biểu tình là phản động
Là suy thoái đạo đức, là diễn biến hoà bình...
Nhân dân đứng lên đòi quyền tự chủ
Cả triệu triệu người chung một niềm tin.
Không sống chung với người Tàu cộng sản
Với chính thể độc tài dù huyết thống, anh em, 
Mọi quyền lực phải thuộc về dân chúng
Bằng lá phiếu tự do, bằng phân lập tam quyền.
Đấy là văn minh, đấy là dân chủ
Nói khác đi chỉ là bọn độc tài
Ai còn tin vào những lời ngụy biện
Bọn đó khác gì một lũ hươu nai.
Dự luật dẫn người – mới ban hành trên giấy
Trái lòng dân, tất cả đã xuống đường
Công nhân, sinh viên, luật sư, bác sĩ
Hai tháng diễu hành bất chấp súng gươm.
Người dân đồng lòng thực thi hiến pháp
Chính quyền vì dân, chính quyền phải sửa sai
Hàng trăm năm sống dưới nền dân chủ
Hai tiếng Hồng Kông đã là một tượng đài.
Tôi tin chắc ở Hồng Kông có đủ
Đĩ điếm, lưu manh, băng đảng du côn
Những cung điện nguy nga và những khu ổ chuột...
Nhưng người Hồng Kông không bị nhốt linh hồn.
Rồi tất cả sẽ trở về đúng chỗ
Người lại quay cuồng trong cuộc mưu sinh
Ai nói về tự do, ai nói về yêu nước
Nhìn vào Hồng Kông để soi lại lòng mình.


Saigon, 19-8-2019
Nguyễn Xuân Lộc


Cái Đình - 2019