Hoàng Xuân Sơn


cảm hoài

bước lủi vô truông cũng cụt đường
lui về phố thị vắng người thương
chiều tà qua bến sông im vắng
khói tản mơ hồ trên mặt gương

những mặt gương trong xanh biếc hồ
dưới nguồn thanh thản đáy hư vô
hoa bèo trên sóng hoa cúc dại
lối thảm nhân gian vệt cỏ mờ (1)

hoài cảm không riêng một buổi nào
qua cầu nghe tiếng gọi lao xao
tiếng chân dẫm xuống cành khô mục
tiếng cá long bong quẫy dưới hào

một bận ra về trăm tiếng kêu
vườn xưa thanh tú nét yêu kiều
tổ con chim quạ cành cao vút
nghiệm thấy lòng mình đang biết yêu

biết yêu cho lắm. xót xa nhiều
thà rằng như gạch ngói rong rêu
như mây trắng đục hoàng hôn tím
như bến mười phương đọng bóng chiều (2)

Hoàng Xuân Sơn
(Trích từ thi tập “Thơ Quỳnh”, Tủ sách T.Vấn & Bạn Hữu xuất bản [2017]). Xem toàn tập thơ ở đây

______

(1) “nắng dịu dàng soi liếp cỏ mờ” -Trần Vấn Lệ
(2) Đọng Bóng Chiều –thi phẩm, Quách Tấn


Cái Đình - 2017