Phạm Kim Luân


Áo xuân

.

Từ em nhỏ nhắn nụ cười duyên
một sáng đầu xuân khép nép hiền
áo bay phơn phớt màu hoàng yến
ta về, ngây ngất nỗi tư riêng…

.

Phạm Kim Luân

 

Direct link: http://www.caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/aoxuan.htm


Cái Đình - 2021