Sinh hoạt Thế giới


Sinh hoạt thế giới đã qua (theo thứ tự thời gian):

Nhà văn Kim Thúy: Nhìn chữ là thấy thương - VOA Tiếng Việt
Phỏng vấn nhà sáng lập mạng LivenGuide - Kiều Phong
Giải thưởng cao quý với phần thưởng 10 đồng - Phan Văn Song
Nước Pháp tiễn đưa Jean d'Ormesson - Từ Thức
Tượng đài và bia tưởng niệm thuyền nhân - Phạm Bá Hoa
Trống một chỗ ngồi - Nguyễn Văn Sâm
Coi vậy mà không phải vậy: Thủ đô Wien nước Áo đã quyết định hủy bỏ dự án dựng tượng họ Hồ - Trần Văn Tích
'Tarzan Việt Nam' đã được lên phim - Minh Hạnh
Giáo sư Nguyễn Văn Sâm ra mắt sách tại Paris - Nguyễn Hiền
Nhạc sĩ Đào Tuấn Ngọc và buổi chiều ca nhạc thính phòng 'Một Đời Sáng Tác' - Cái Đình
Rupert Neudeck - Ông là ai? - Anh Trí
Harper Lee, tác giải 'Giết Con Chim Nhại' qua đời - Nguyễn Hiền
Tiếng Quê Hương 15 năm góp mặt - Trịnh Bình An
Nhân quyền là một khó khăn lớn nhất đối với cả Việt Nam lẫn Hoa Kỳ - Nguyễn Quốc Khải
Ra mắt 'Cưỡi Ngọn Sấm' - Cái Đình
Đại hội 35 năm Cap Anamur tại cảng Hamburg (09.08.2014) - Lê Ngọc Châu
Chủ tịch Ủy ban Âu châu thăm Việt Nam - Lê Ngọc Vân
Bia tưởng niệm trên núi ở Colorado - Nguyễn Trọng Cường
Ra mắt tác phẩm 'Duc Der Deutsche. Mein Vietnam' - Nguyễn Hiền
Điều trần UPR 2014 về Việt Nam - Minh Hạnh

___________

Các buổi họp mặt Book Club của Nhà Việt Nam

 


Cái Đình - 2014 -2018