Serlha & Youlha


Never lose the light – Ðừng bao giờ để mất ngọn lửa

 

Bài hát tuyệt vời này, cũng có thể gọi là bài ca cho hy vọng trong tương lai, do Serlha và Youlha trình bày, đã cho thấy hoàn cảnh khó khăn của người dân Tây Tạng đang chống lại sự đô hộ của Cộng sản Trung quốc. Cho tới nay đã có hơn 100 người tự thiêu trong cuộc tranh đấu cho quyền tự do của họ.

Bài hát được đưa lên youtube qua nhiều nguồn khác nhau và đã thu hút được nhiều người nghe.

 

Never lose the light

Red stars waving high
on the mountains of my land
Hear my people cry
Sadness in their mind
You feel like a god
with the gun in your hand
Sorrow you had brought
To my peaceful land
Brothers and sisters
Stand up for your right
Justice will always guide us
Never lose the light
Still we sing a song
A song of love and peace
Hatred we don’t long
No more silent tears
You may laugh at me
and torture with devils skill
Never will you see
How you break my will
Brothers and sisters
Stand up for your right
Justice will always guide us
Never lose the light
Brothers and sisters
Stand up for your right
Stand up for your right
Stand up for your right

 

Ðừng bao giờ để mất ngọn lửa

Những ngôi sao đỏ phất phới trên cao
Trên núi đồi quê hương tôi
Hãy nghe dân tôi than khóc
Nỗi buồn trong tâm can họ
Mấy người tưởng mình như ông Trời
Với súng đạn trong tay
Mấy người đem ưu sầu tới
Nơi quê hương yên bình của tôi
Hỡi các anh chị em
Hãy đứng lên vì quyền lợi của mình
Chính nghĩa sẽ luôn dìu dắt chúng ta
Ðừng bao giờ để mất ngọn lửa
Chúng ta vẫn tiếp tục hát
Bài ca cho tình yêu và hòa bình
Oán hờn ta chẳng muốn
Không còn những giọt lệ thầm
Mấy người có thể cười nhạo tôi
Và tra tấn bằng những thủ đoạn ma quỷ
Mấy người sẽ chẳng bao giờ
Biết cách dập tắt ước vọng của tôi
Hỡi các anh chị em
Hãy đứng lên vì quyền lợi của mình
Chính nghĩa sẽ luôn dìu dắt chúng ta
Ðừng bao giờ để mất ngọn lửa
Hỡi các anh chị em
Hãy đứng lên vì quyền lợi của mình
Hãy đứng lên vì quyền lợi của mình
Hãy đứng lên vì quyền lợi của mình

Người dịch: Nguyễn Hiền

 

 

 


Cái Đình - 2013