Góc ảnh – 5 – Fotogalerie


Merchants in Motion
(Hàng Rong)

Loes Heering

(From the book with the same title)


-----------
-----------

To Tich Street
(Phố Tô Tích)

John Ramsden

Trích từ cuốn "Hanoi After the War":
Phố Tô Tích từng nổi tiếng về nghề tiện gỗ. Người ta có thể thấy các nghệ nhân đang tiện các loại gỗ khác nhau, để làm đủ mọi thứ, từ cột hàng rào cho tới những trang trí trong đền chùa, hay những tấm mộc bản.

From the book "Hanoi After the War"


-----------
-----------

Breakfast at the weekly market
(Bữa sáng tại khu chợ phiên)

Nguyễn Hữu Thông (Vietnam)

Grand Prize, Photo contest Smithsonian magazine (2017)
More than 48,000 foto's from 155 countries were submitted for this annual foto contest.

-----------
-----------

Making Incense
(Làm Hương)

Trần Tuấn Việt (Vietnam)

Prize, Photo contest (Category: Travel Category)
Smithsonian magazine (2017)
More than 48,000 foto's from 155 countries were submitted for this annual foto contest.

-----------
-----------

Sunset at Palm Beach (Aruba)

Nguyễn Hiền (Netherlands)

-----------
-----------

Hồ Tây from Hanoi

Duong Thai Dung (Netherlands)

-----------
-----------

Chị Dao Đỏ -
( A woman from the "Red Dao" ethnic group)

Duong Thai Dung (Netherlands)

 


Cái Đình - 2010 - 2018