Góc ảnh – 1 – FotogalerieUphill
Tuula Roos (Helsinki – Finland)

Giải nhất cuộc thi ảnh kỹ thuật số Metro Global Photo Challenge năm 2007.
Eerste prijs van de wereld grootste digitaal fotowedstrijd Metro Global Photo Challenge 2007.

-----------
-----------

Even Apeldoorn bellen
Julian Beever

Julian Beever, một họa sĩ vẽ trên hè phố người Anh, cũng được biết qua tên 'Picasso Vỉa Hè'. Ông nổi tiếng với rất nhiều bức tranh 3 chiều độc đáo. Bức tranh này được ông vẽ bằng phấn trên hè con phố Koopgoot, ở Rotterdam, tháng 08/2008.
Julian Beever, een Britse straattekenaar, ook bekend als The Pavement Picasso, is wereldberoemd om zijn 3D-tekeningen. Deze krijttekening maakte hij op de ‘Koopgoot' in Rotterdam, augustus 2008

-----------
-----------


Không đề Zonder titel
Fang Qianhua (China)

Giải nhất ảnh đơn thiên nhiên World Press Photo 2007 – Chiếc lá của loài cây Nanmu đang có nguy cơ tuyệt chủng vì mực nước dâng cao tại đập Tam Hợp (Trung Quốc)
Eerste prijs World Press Photo 2007 (Nature, single) – Het blad van de Nanmu-boom, die is bedreigd van uitsterven door het hoge waterniveau in de Three Gorges Dam (China)

-----------
-----------


Long hair # 1 - Thái Đắc Nhã (USA)

Huy chương vàng bộ môn Khỏa Thân cuộc thi ảnh 'Trierenberg Super Circuit 2007'
(Golden Award - Theme 'Nude', photocontest Trierenberg Super Circuit 2007)

 

-----------
-----------


E ấp - Shyness

Quy Nhon, Vietnam, 2008 - QuangPham (USA)

 

-----------
-----------


Geluk

Kunstobject van Hoang Mai Mertodinedjo (The Netherlands)


-----------
-----------


Molen in winter

Dương Thái Dũng (The Netherlands)


 


Cái Đình - 2008