664 trang, bìa cứng
Ấn phí 30 Mỹ kim.

Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản (2017)

Tủ Sách Tiếng Quê Hương
P.O Box 4653 Falls Church
VA 22044


Email: uyenthaodc@gmail.com

Liên lạc tác giả: tphongvu50@gmail.com  - ĐT: (949) 232 – 8660

 

Đọc: "Đôi lời trước khi vào sách"

Đọc Chương 13: Tham những & hệ quả của tham nhũng

Đọc: Thấy gì qua tập "Việt Nam - Nỗi Đau & Niềm Hy Vọng" - Trịnh Bình AnCái Đình© - 2018