Sách dày 530 trang, bìa mỏng
ISBN: 978-0-359-47634-3
Sống Publishing xuất bản (2019)
Giá US $ 32,- + cước phí

Mua sách qua:

publishingsong@gmail.com

hay qua trung gian phát hành: www.lulu.com

Xem sơ lược tiểu sử Nguyễn Hữu Thời

Xem "Lời Mở Đầu"

Xem "Đọc 'Thơ Những Người Thua Cuộc - Poems of the Losers'" của Nguyễn HiềnCái Đình© - 2019