Tranh bìa: Lê Thị Kim
Mẫu bìa & Trình bày: Từ Phong

578 trang
US $25 + cước phí
Tiếng Quê Hương xuất bản (2020)

Liên lạc: tiengquehuongbookclub@gmail.com
Ở Hòa Lan: caidinhcom0@gmail.com

 

Tiểu sử tác giả

Đọc một đoản văn tiêu biểu trong tác phẩm:
"Văn hóa không tên" tạo nên linh hồn của Sài-Gòn xưa

Đọc "Văn Quang - Viết và Sống", bài giới thiệu tác phẩm của Tiếng Quê HươngCái Đình© - 2020