Sách dày 512 trang, bìa mỏng
Mẫu bìa và Trình bày: Từ Phong
Tủ sách Tiếng Quê Hương xuất bản (2017)
ISBN: 978-1-97654898-7

Giá US $ 25.- + cước phí

Mua sách qua:

Tủ sách Tiếng Quê Hương,
P.O. Box 4653, Falls Church,
VA 22044, USA.
email: uyenthaodc@gmail.com
hoặc qua: --> Amazon

***

Xem "Vài nét về Phạm Thanh Nghiên"

Xem "Lời bộc bạch của tác giả"

Xem "Hồi ký của một nữ tù nhân lương tâm",
bài nhận định về tác phẩm của Đào Trường Phúc

Xem một chương tiêu biểu trong tác phẩmCái Đình© - 2018