Bìa và phụ bản: Khánh Trường
Trình bày: Lê Hân
Kỹ thuật: Tạ Quốc Quang

ISBN: 978-1539576020

272 trang, bìa mỏng
Giá 20 Mỹ kim

Nhân Ảnh xuất bản (2016) (*)

Đặt sách: qua Amazon
Liên lạc tác giả: hoangthingocthuy@hotmail.com

(*) Nhớ Tiếng À Ơi đã được tái bản năm 2018 dưới dạng sách điện tử,
do Tủ sách T.Vấn & Bạn Hữu thực hiện.
Với sự đồng ý của tác giả, toàn bộ tuyển tập được phổ biến tại đây

Tiểu sử tác giả

Xem "Đọc 'Nhớ Tiếng À Ơi' của Hoàng Quân" do Phạm Phú Minh viết

Đọc "Nhớ Tiếng À Ơi", truyện tiêu biểu của tuyển tậpCái Đình© - 2019