Võ Đình tên thật là Võ Đình Mai. Ông sinh năm 1933 tại Huế. Những năm ‘80 du học ở Lyon và Paris (Pháp). Năm1961 ông đã có cuộc triển lãm đầu đời ở New York City. Cho tới nay tranh ông đã ông đã được trưng bày trong hơn 40 cuộc triển lãm cá nhân, và rất nhiều cuộc triển lãm tập thể ở Âu châu, Á châu, Canada và Hoa Kỳ. Ngoài ra ông còn có rất nhiều bức minh họa, phụ bản trong nhiều tác phẩm văn thơ. Tranh của ông cũng đã nhiều lần được chọn làm bìa sách (như hai tập thơ Vàng và Trao Tặng Đất Trời do Cái Đình xuất bản). Người ta biết đến Võ Đình đa phần là qua mảng hội họa và những phụ bản này.

Bên cạnh những họa phẩm, Võ Đình còn là tác giả của hơn 40 ấn phẩm thuộc hai thể loại: sáng tác và dịch thuật. Hai văn phẩm đầu tiên của ông đã được xuất bản năm 1970: The Jade Song (Nxb Chelsea House, New York) và The Toad is the Emperor’s Uncle (Nxb Doubleday & Co., New York). Công trình văn học nghệ thuật của Võ Đình đã được ghi nhận trong Nhân Vật Việt Nam (Sài Gòn, 1974), Hai mươi năm văn học Việt Nam Hải ngoại, 1975-1995 (Đại Nam, California, 1995) và trong những danh mục quốc tế như Who’s Who in American Art, Contemporary Authors, Printworld, The New York Art Review…

Mây Chó, dẫn từ hai câu thơ trong Cung Oán Ngâm Khúc của Nguyễn Gia Thiều: “Lò cừ nung nấu sự đời, Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương”, là một tiếp nối của những tuyển tập ‘10 truyện, 10 chuyện’ của tác giả, sau Lầu Xép, Huyệt Tuyết.

Xin xem bài nhận xét của Nguyễn Hưng Quốc

221 trang, bìa mỏng
ISBN 0-9749097-2-6
Nhà xuất bản: Tổ hợp Xuất bản miền Đông Hoa Kỳ
Giá 12 €


Cái Đình© - 2004