Bìa: Khánh Trường
Trình bày: Lê Hân & Nguyễn Thành

ISBN: 978-1722105976

200 trang, bìa mỏng
Giá 18 Mỹ kim (www.amazon.com)

Nhân Ảnh xuất bản (2018)
han.le3359@gmail.com. Đt: +1 (408) 7225626

Liên lạc tác giả: hoangthingocthuy@hotmail.com  - ĐT: (949) 232 – 8660

 

Sơ lược tiểu sử tác giả

Đọc: "Tựa" do T. Vấn viết

Đọc "Đứng Ngẩn Trông Vời", truyện tiêu biểu của tuyển tập

Đọc bài điểm sách - Lê HữuCái Đình© - 2019