Chiến tranh Việt Nam
Dưới thời Kennedy - Johnson - Nixon - Ford

 

Sách dày 320 trang, bìa mỏng
Người Việt Dallas xuất bản (2017)
Giá US $ 20.- + cước phí

Mua sách qua: http://www.nguoivietshop.com

Xem Lời Nói Đầu của tác giả Trọng Đạt

Xem Chương 13: Tháng Ba di tảnCái Đình© - 2017