Bìa: Trần Thanh Châu
Phụ bản: Thanh Châu, Đỗ Tuấn Huy, Nguyễn Đức Tuấn Đạt

Ấn bản điện tử, 188 trang
Tủ Sách T.Vấn & Bạn Hữu xuất bản (2017) (*)

Liên lạc tác giả: hoangthingocthuy@hotmail.com

(*) Bông Hoa Trên Phím đã được Nxb Thanh Hóa xuất bản
lần đầu dưới dạng sách vào năm 2015

Trong lần tái bản này, dưới dạng sách điện tử,
với sự đồng ý của tác giả và Tủ Sách T.Vấn & Bạn Hữu,
toàn bộ tác phẩm được phổ biến tại đây

Tiểu sử tác giả

Đọc "Khi Mười Bẩy Tuổi", một truyện tiêu biểu của tuyển tập

Xem "Long Lanh Màu Trời', một giai thoại quanh truyện ngắn "Khi Mười Bẩy Tuổi"

Đọc bài điểm sách của Trần ThảoCái Đình© - 2019